WETTELIJKE KENNISGEVING

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN www.ak-museum.com

De toegang tot de inhoud van de rubrieken van onze website zal in overeenstemming zijn met het door de entiteit vastgestelde beleid. AK-INTERACTIVE, S.L. kan eveneens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de website wijzigen, waardoor het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de actualiteit van deze informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN AK-INTERACTIVE, S.L.

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

AK-INTERACTIVE, S.L. is niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang tot of gebruik van de informatie. AK-INTERACTIVE, S.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het web, een storing in de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies van dezelfde.

Derhalve aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de toegang tot en het gebruik van het portaal onder zijn uitsluitende en uitsluitende verantwoordelijkheid geschiedt.

Krachtens Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, is de Spaanse wetgeving van toepassing op alle geschillen die zouden kunnen ontstaan. De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en AK-INTERACTIVE, S.L. behoudt zich het recht voor om iedere gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd eventuele andere acties die van toepassing kunnen zijn door de wet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

AK-INTERACTIVE, S.L. is de eigenaar en/of licentiehouder van alle informatie op dit portaal, het grafisch ontwerp, afbeeldingen, databases, indexen, broncodes, handelsmerken en logo’s, die beschermd zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het Intellectueel Eigendom en de Handelsmerkenwet.

De beschikbaarheid en het gebruik ervan impliceert in geen geval de overdracht van eigendom of de verlening van een gebruiksrecht ten gunste van de Gebruiker, zodat voor elke reproductie, kopie, gehele of gedeeltelijke distributie of marketing de voorafgaande schriftelijke toestemming van AK-INTERACTIVE, S.L. vereist is, Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in geval van oneigenlijk gebruik van de Website alle gerechtelijke stappen te ondernemen die nodig zijn voor de vergoeding van de veroorzaakte schade, en de gebruiker verbindt zich er tevens toe om het bedrijf schadeloos te stellen voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van deze Website, in strijd met deze algemene voorwaarden en/of de geldende wetgeving.

LINKS, BANNERS

De opname in het portaal www.ak-interactive.com van links naar andere portalen is uitsluitend ter informatie en houdt niet in dat AK-INTERACTIVE, S.L. deze portalen aanbeveelt en/of garandeert, waarover zij geen controle heeft, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

AK-INTERACTIVE, S.L.

CIF: B-26466508
Adres: Calle Valsalado 6
C.P: 26006
Plaats: Logroño
Provincie: La Rioja
e-mail: support@ak-interactive.com
Handelsregisternummer: Registro Mercantil de La Rioja al tomo 713, folio 210, Hoja  LO-13937.